SIA FLO-TEX piedāvā ūdensaugu pļaušanu, sakņu ravēšanu un dažādu cilvēku samesto priekšmetu, zaru kā arī ūdenī nogāzušos koku izvākšanu krastā.

Katrs dīķis agrāk vai vēlāk noveco dažādu iemeslu dēļ.  Arī aizaugšanu veicina gan cilvēku radīts, gan dabas piesārņojums. Nereti pareizāk būtu vienkārši aizbērt vecu dīķi. Jo ar kopšanu saistītās izmaksas bieži ir augstas un ne vienmēr dīķa kopšana ir iespējama, jo ekskavatora darbošanos apgrūtina pārāk tuvu augošie koki, ēkas, sētas, žogi, elektrības stabi u.t.t..

Veicam savā veidā kosmētisko remontu aizaugušiem dīķiem.Tomēr jārēķinās, ka apmierinošs rezultāts būs tad, ja tīrīšana tiks veikta regulāri un sistemātiski. Vienreizēja ūdesntilpes attīrīšana no ūdensaugiem nepasargās to no atkārtotas aizaugšanas.

Pirms darbu uzsākšanas būtu jāveic ūdenstilpes stāvokļa novērtēšana* , sagaidāmais tīrīšanas rezultāts un iespējas.